LABURDURAK

Laburdura guzien zerrenda:

adkor.: adierazkorra

adm.: administrazioa

anat.: anatomia

arkit.: arkitektura

arrunt.: arrunkeria

arte.: artea

astr.: astronomia

behe: mintzamolde zaindugabea

BI: bizkaiera

biol.: biologia

BL: baxenabartar lapurterazko testu tradizioa

bokat.: bokatiboan erabilia

bot.: botanika

ekon.: ekonomia

elek.: elektrizitatea

er. b.: erabilera edo adiera berria

erl.: erlisionea

erref.: errefraua, atsotitza

filos.: filosofia

fis.: fisika

fon.: fonetika

g. er.: guti erabilia

g. g. er.: gaurko testuetan guti erabilia

GI: gipuzkera

geog.: geografia

geol.: geologia

geom.: geometria

goi: goi mailako edo literatura hizkuntza

gram.: gramatika

guties.: gutiesgarria

haur.: haurrekilako hizkuntza

hist.: historia

hizk.: hizkuntzalaritza

infor.: informatika

iron.: ironiazkoa

kim.: kimika

kirol.: kirolak

labur.: laburdura

lag. ar.: etxeko edo lagunen arteko mintzaira

lit.: literatura

log.: logika

mat.: matematika

MD: Mendebaldeko testu tradizioa

medik.: medikuntza

meteo.: meteorologia

m. guties.: maiz gutiesgarria

mil.: militarra

miner.: mineralogia

mus.: musika

NA: goi-nafarrera

onom.: onomastika

pl.: plurala

polit.: politika

pred.: predikatu gisa erabilia

sg.: singularra

sukal.: sukaldaritza

tekn.: teknologia

zab.: zabaldua (baxenabartar lapurterazko tradizioak beretua)

zah.: zaharkitua

zerg.: zergalaritza

zientz.: zientzia

zine.: zinema

zool.: zoologia

ZU: zuberera

zuz.: zuzenbidea