[euskarazko hitzak bila Nola Erran hiztegiaren barnean]

euskarazko hitzetan

enfin

enfin /ɑ̃fɛ̃/ adverbe
a)
 = à la fin, finalement azkenean azkenik azkenekoz azkenez (g.er.) ororen buruan ororen bürüan (ZU)
il y est enfin arrivé
azkenean heldu da
enfin seuls!
azkenean, bakarrik! azkenean gühaur! (ZU)
enfin, ils se sont décidés!
azkenean, deliberatu dira!
enfin ça va commencer!
azkenean, hasiko da
b)
 = en dernier lieu azkenik
enfin, je voudrais te remercier pour ...
azkenik, eskertu nahi hinduket ... bait-
c)
 = en conclusion ororen buruan ororen bürüan (ZU)
rien n'était prêt, enfin bref, la vraie pagaille!
ez zen deus prest, ororen buruan, zinezko saltsa! ez zen deüsere prestik, ororen bürüan, animaleko saltsa! (ZU)
d)
 = ou plutôt edo bederen edo pürü (ZU)
elle est assez grosse, enfin, potelée
franko lodia da, edo bederen, pottoloa franko lodi da, edo pürü, pottolo (ZU)
e)
 = toutefois baina bena (ZU) halere
enfin, si ça vous plaît, prenez-le
baina gustatzen bazaizu, har ezazu
f) valeur exclamative
enfin! que veux-tu y faire!
funtsean, zer nahi dun egin!
enfin, tu aurais pu le faire!
hala ere, egiten ahal huen!
(mais) enfin! je viens de te le dire!
errak baina, oraintxe erran diat! errak bena, orai berean erran deiat! (ZU)
enfin! un grand garçon comme toi!
ea ba! hi bezalako mutiko handi bat!